Den hellige Fergus av Downpatrick (d. ~584)

Minnedag: 30. mars

Den hellige Fergus (Fearghas, Fergusius, Fergussius; Fergus McAengus) ble trolig født tidlig på 500-tallet i Irland. Han synes å ha vært en fremtredende person, men alt som finnes om denne helgenen, er de korte notisene hos den irske hagiografen og historikeren John Colgan OFM (1592-1658). Fergus var sønn av Aengus (Aonghas), og han nedstammet fra Coelbadh, konge av Irland, som døde i 357. Aengus var sønn av Chrimthann, sønn av Eochod, sønn av Colla, sønn av Coalbad (Coelbad), sønn av Crunn Badhrai. Hans slektstavle knytter ham på ulike måter til den lokale familien Dál nAraidhe, som hadde sitt territorium nord i grevskapet Down og sør i Antrim i den nordlige provinsen Ulster, og til Oirghialla, som hadde et territorium som omtrent tilsvarte bispedømmet Clogher.

Ifølge annalistene bygde Fergus en kirke eller celle på et sted som ble kalt Killmbian (Ceall Bhiain, Killmbain, Killmobian). Dette navnet, som kan anglifiseres til Kilbean eller Kilmean, er nå forsvunnet. Uten noen kilde hevder Colgan at et kloster lå på dette stedet, som var ukjent, selv om Archdall legger det til grevskapet Down. Men det er naturlig nok å anta at Killmbian var i den delen av landet. Der presiderte han som abbed. Det hevdes at kirkegården i Cill-bian fortsatt er kjent som Killybann (Killyban) i townland (liten geografisk enhet i Irland) Barnamaghery i sognet Kilmore i baroniet Upper Castlereagh, ikke langt fra Crossgar.

Fra kirken i Killmbian ble Fergus kalt til å presidere over kirken i Downpatrick, som også kalles Dromlethglas (Druim Leathghlaise, Druim-Lethglaisi, Druimleithglais) og tidligere Dun-da-leith-glas, i baroniet Lecale Upper i grevskapet Down i den delen av den nordlige provinsen Ulster som i dag er en del av Storbritannia. Nær Downpatrick legger de berømte Struell Wells, hvor pilegrimer synes å ha dratt i uminnelige tider og hvor det skal ha skjedd utallige mirakuløse helbredelser. Det antas at den hellige Patrick ofte trakk seg tilbake til Struell fra Downpatrick, som er bare noen kilometer unna.

Sir James Ware begynner sin liste over biskoper av Downpatrick med den hellige Cailan (Coelan) (d. ca 520). Etter å ha vært abbed av Nendrum (Nendrura) ble Cailan gjort til biskop over kirken i Down rundt 499. Men den lærde irske kirkehistorikeren og anglikanske biskopen William Reeves (1815-92) mener at Fergus må ha vært den første biskopen av Downpatrick, og at det ikke finnes tilstrekkelige bevis for at Cailan, var hans forgjenger, som noen forfattere hevder. Men det at abbed Mochoe av Nendrum døde i 496, er forenelig med at en annen Coelan skulle ha blitt biskop av Down i 499.

Han var trolig identisk med Fearghas av Míleac, senere «Milac», et kirkested i sognet Camlin i grevskapet Antrim. Det ligger ved Lough Neagh, og fortellingen om innsjøens opprinnelses sier at Líobhan datter av Earcha, etter å ha overlevd under vann inntil kristendommens ankomst, senere ble fanget i garn som tilhørte Fergus.

Fergus styrte dette bispedømmet med stor klokskap og hellighet til den dagen han døde, som fant sted den 30. mars 583, i det sekstende år i regjeringstiden til kong Aidus av Irland, ifølge De fire mestres annaler og Ulster-annalene. Sistnevnte kilde nevner den igjen under 589. En notis om hans død i annalene for 584 blir gjentatt i 590. Annalene fra Tigernach har hans død i 584. Annalene fra Boyle plasserer hans død så tidlig som 557. Martyrologiene fra Tallagh, Marianus O’Gorman og Maguire har festen for denne helgenen den 30. mars. Men selv om de kaller ham biskop, nevner de ikke hans bispesete. I tillegg nevnes biskop Ferghus av Druim-Lethglaisi i martyrologiet i Donegal med festdag på denne dagen. Bollandistene har også en kort notis om Fergus på denne datoen, selv om de tviler på at han hadde noen kult. Andre kilder sier at helgenens festdag var 15. februar.

I noen kilder er det oppført to Fergus – en biskop i Skottland med minnedag 27. november og en biskop av Downpatrick i Irland. Men det innrømmes at dette godt kan være en og samme person. Ti helgener ved navn Fergus nevnes i martyrologiet fra Donegal.

Kilder: Ó Riain, CE, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org, omniumsanctorumhiberniae.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. januar 2018

av Per Einar Odden publisert 19.01.2018, sist endret 19.01.2018 - 14:28