Den salige Firminus d’Analet (1600-t)

Minnedag: 20. oktober

Den salige Firminus d'Analet (fr: Firmin) ble født en gang på 1500-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-André-du-Bois i det gamle bispedømmet Amiens, senere bispedømmet Arras, i Gouy-Saint-André i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Da kalvinistene herjet i Artois i 1595, plyndret de også dette klosteret og satte fyr på det. Firminus ble tatt til fange og måtte gjennomlide mange pinsler. Hans hode ble bundet til den nedre delen av en dørpost mens flammene slikket rundt ham. Deretter ble han sammen med Jakob Lemaire halvdød brakt til Dunkerque og sperret inne. Der ville man tvinge ham til å falle fra sin katolske tro, men trofaste mennesker klarte å kjøpe ham fri. Men Firminus led i resten av sitt liv av følgene av det martyriet han hadde gjennomlevd.

Vi vet ikke hvor lenge han levde. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 20. oktober.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55