De hellige Filemon og Apollonius av Antinoë ( -~305)

Minnedag: 8. mars

Den hellige Filemon var en egyptisk musiker og gjøgler fra Antinoë [Antinopolis] nær regionen Faiyoum i Egypt. Han ble omvendt til den kristne tro av den hellige diakonen Apollonius fra samme by. Under keiser Diokletians (284-305) forfølgelser ble de begge tatt rundt 305, ført til Alexandria bundet på hender og føtter og drept ved å bli kastet i havet. Deres minnedag er 8. mars. Deres navn står i Martyrologium Romanum.

Tradisjonen vil ha det til at Apollonius ble arrestert under Diokletians forfølgelser, og var livredd for torturen, så han tilbød hedningen Filemon fire gullstykker hvis han ville representere Apollonius ved et hedensk offer som ble krevd av borgerne og spise mat som var ofret til de falske gudene. Filemon gikk med på det, kledde seg i Apollonius' klær og hans kappe med hette for å skjule ansiktet. Filemon trådte frem for dommeren, som ba ham gjennomføre ofringen.

Men Den Hellige Ånd kom over Filemon, og han erklærte seg som kristen og nektet å utføre ofringen. Dommeren Arrian diskuterte med den han trodde var Apollonius, og ba til slutt om at Filemon måtte bringes til ham. Men ingen kunne finne Filemon, så de kom med hans bror Theonas. Da han ble spurt hvor broren var, pekte han ut Filemon i Apollonius' kappe.

Dommeren så på situasjonen som en spøk, men insisterte på at Filemon skulle gjennomføre offeret. Filemon nektet. Arrian svarte at det var idiotisk av ham å nekte når han ikke en gang var gift. Da ba Filemon, og himmelen åpnet seg på mirakuløst vis og lot regn falle på ham. Han erklærte at han dermed var døpt. Arrian appellerte til ham og tryglet ham om å tenke på hvilket fryktelig musikalsk tap hans motstand ville bety. Musikernes fløyter skal da ha blitt ødelagt av Filemon selv, eller de gikk opp i flammer av seg selv. Offiserer arresterte da Apollonius, erklærte de to som kristne og de ble dømt til døden.

En legende sier at før henrettelsen ba Apollonius og Filemon om at en stor krukke skulle hentes til dem og et levende spedbarn plasseres i den. Deretter ba de soldater om å skyte piler på den, og pilene trengte gjennom krukken. Spedbarnet var uskadd. Dommeren ga da soldatene ordre om å skyte mennene med piler, men alle pilene ble hengende i luften, bortsett fra en, som blindet Arrian.

Til tross for dette og flere andre mirakler ble Apollonius og Filemon sydd inn i sekker og kastet i sjøen, hvor de druknet. Arrian skal ha fått tilbake synet da leire fra Apollonius' grav ble smurt på øynene hans. Dette førte til at han og fire andre tjenestemenn ble omvendt. I kunsten avbildes Apollonius på et likbål eller druknet i sjøen eller korsfestet.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55