Den salige Filip Eade (d. 1623)

Minnedag: 11. mai

Den salige Filip Eade (Philip; fr: Philippe) ble født en gang på 1500-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Abbaye de la Sainte-Larme du Christ et Saint-Pierre de Sélincourt i det nåværende Hornoy-le-Bourg i departementet Somme i regionen Picardie i Nord-Frankrike. La Sainte-Larme du Christ var en svært kostbar relikvie: en av tårene Jesus felte ved Lasarus' død.

Filip ble først professor i teologi og deretter sogneprest i Boisraut, et av klosterets sogn. Han var en Guds mann som utmerket seg for renheten i sin opptreden og i sin samvittighet. For sjelesørgere skrev han boken Breviarium de doctrina sacramentorum. I den tiden da han var sogneprest, herjet pesten, men dag og natt tok han seg av dem som var smittet og tildelte dem sakramentene. Selv døde han av denne fryktelige sykdommen i 1623. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 11. mai.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55