Den hellige Finbarr av Cork (~560-~610)

Minnedag: 25. september

Skytshelgen for Cork i Irland og Barra i Ytre Hebridene

Den hellige biskop Finbarr (Finbar, Finnbarr, Findbarr, Fionnbharr, Barrocus, Barr, Barra, Barry, Bairre; lat: Finbanus) ble født rundt 560 i Lisnacaheragh i grevskapet Cork i Irland, men han tilhørte klanen Uí Briúin Rátha i det vestlige Connacht. Det er noen ganger vanskelig å skjelne fakta fra legender i fortellingene om hans liv, spesielt den første delen, som vi ikke vet noe sikkert om. Hans far Amergin var født utenfor ekteskap og var en metallsmed som giftet seg med en slavejente (en annen versjon sier at han giftet seg med en kvinne av kongelig byrd). En skotsk legende sier at Finbarr ble født i Caithness, men dette er usannsynlig.

Finbarr ble døpt som Lochan og fikk helt klart en utdannelse, trolig fra en biskop ved navn MacCuirp i Achad Durbchon (Macroom), selv om en annen versjon vil ha det til at han ble utdannet av munker i Kilmacahil i Kilkenny. Legenden sier at det var her han fikk tilnavnet Fionnbharr eller Fion-Bharr (= hvitt hode) på grunn av sitt hvite hår. Han forkynte en stund i ulike deler av det sørlige Irland – Gowran, Coolcashin og Aghaboe. Senere ble han eremitt ved innsjøen Gougane Barra, hvor det snart samlet seg disipler rundt ham. Klosteret Etargabail ved østbredden av sjøen ble en berømt skole som tiltrakk studenter fra det sørlige Irland. Flere andre kirker i nabolaget hevdes å være grunnlagt av ham.

Hans største verk var at han grunnla og ledet en klosterskole i Lough Eire på et lavtliggende og sumpaktig land på sørsiden av munningen av elva Lee – corcagh mor, som ble til byen Cork. Han æres som grunnlegger av bispesetet i Cork, og ble selv byens første biskop. Tradisjonen sier at han ble bispeviet rundt 600. Den irske kulten var basert på hans ry som lærer og helgen og var strengt lokal: Ingen utenlandske disipler eller misjonsreiser til utlandet ble tillagt ham.

Men det finnes også en skotsk kult, basert på kalendere og stedsnavn, men den er nesten blottet for hagiografisk litteratur. Finbarr har gitt sitt navn til øya Barra i Ytre Hebridene, hvor det var et kloster, Cille Bharra. Men hans tradisjonelle patronat for Barra, med en fest på den tradisjonelle dagen, skyldes mer sannsynlig reiser av menn fra Cork enn av Finbarr. Kulten i Caithness og Sutherland (særlig i Dornoch) skyldes trolig en sammenblanding med den hellige Finnian av Moville (Finbarr).

Finbarr assosieres med den hellige David av Wales, som han skal ha besøkt i det sørlige Wales, men det regnes som usannsynlig at de virkelig foretok en pilegrimsreise til Roma sammen. Legenden forteller at han reiste på valfart til Roma sammen med flere andre munker, og at han besøkte David på hjemveien. Senere reiste han til Roma enda en gang, men da paven ville vigsle ham til biskop, ble han stanset av en visjon og Finbarr mottok i stedet sin konsekrasjon fra himmelen. Beretningene om Finbarr inkluderer flere mirakler, slik som at han krysset Irskesjøen på hesteryggen inntil han fikk øye på den hellige Brendan Sjøfareren og fortsatte reisen i hans båt. En annen gang skal han og den hellige Laserian sittet under en hasselbusk og diskutert åndelige spørsmål. Etter en stund spurte Laserian Finbarr om et tegn på at Gud var med ham. Mens Finbarr ba, falt raklene av busken over dem og det ble dannet nøtter. Da de var modne, samlet han dem opp i håndfuller og helte dem i fanget på Laserian.

Finbarr skal ha dødd i Cloyne, og hans dødsår blir oppgitt til 610, 623, 630 og rundt 633, og det ble sagt at etter hans død nektet solen å gå ned i to uker i Cloyne. Men hans legeme ble fraktet til Cork og gravlagt der. Likevel ble det virkelige sentret for hans kult i trengselstider og i dag hans kloster i Gougane Barra, som fortsatt er et valfartsmål. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 19. juni 1902 (gruppen «Albert, Asicus og Carthagus, biskoper, og deres 22 irske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 25. september, som feires i bispedømmet Cork og over hele Irland.

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 20.01.2016 - 17:18