Den salige Fredrik Janssoone (1838-1916)

Minnedag: 4. august

Den salige Fredrik Kornelius Janssoone (fr: Frédéric Corneille) ble født den 19. november 1838 i landsbyen Ghyvelde i bispedømmet Lille i Frankrike. Han ble døpt den 24. november. Hans foreldre var Pierre Janssoone og Marie-Isabel Bollengier, velstående bønder med sunne religiøse og moralske prinsipper.

Fredrik var ti år da hans far døde. Han mottok sin første kommunion som 14-åring i 1852. Etter grunnskolen i hjemlandsbyen begynte han den 16. oktober 1852 på det kommunale kollegiet i Hazebrouck. I 1854 fortsatte han på instituttet Notre-Dame des Dunes (Vår Frue av Sanden) i Dunkerque. Han fikk prestekall og begynte på seminaret, men på grunn av familiens vanskelige økonomiske situasjon måtte han i 1855 slutte med teologistudiene for å ta seg av familien. Han tjente til livets opphold ved å dra fra landsby til landsby og selge tøy.

I 1861 døde Fredriks mor, og han kunne fortsette på seminaret. Han avsluttet studiene med fremragende resultater, men han var blitt tiltrukket av et strengere liv og av fransiskanernes karakter. Den 26. juni 1864 trådte han inn hos fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i deres novisiat i Nantes, 26 år gammel. Han avla sine første løfter den 18. juli 1865. Deretter ble han overført til Limoges for å komplettere studiene i filosofi og teologi. Han ble overført til klosteret i Brugge (Bruges) i Belgia, hvor han avla sine evige løfter den 26. desember 1868.

Han ble presteviet den 17. august 1870. Kort etter ble han på grunn av den fransk-tyske krig innkalt til hæren, hvor han tjenestegjorde som militærkapellan i Bourges. Da krigen var over, ble han kalt til Bordeaux for å grunnlegge et fransiskanerkloster der. Han ble deretter sendt til Paris som bibliotekar. Han ble også involvert i ordenens arbeid i Det hellige Land, hvor fransiskanerne har ansvaret for å vokte de hellige steder.

Han ble i 1876 overført til Palestina, hvor han hovedsakelig var involvert i arbeidet med å vokte de hellige steder. Men han arbeidet også utrettelig for å samle inn penger til fattige kristne palestinere og for kristne interesser i Palestina, inkludert oppmuntring og omsorg for pilegrimer. Han var en svært virkningsfull predikant og han innførte korsveisvandringer gjennom Jerusalem. Han ble også kjent som en perfekt kontemplativ tiggermunk i den fransiskanske tradisjonen, og i sine bønner forente han alle slags mennesker og menneskelige forhold, hverdagshendelser og de ulike aspektene ved skapelsen.

Etter den pavelige bullen i 1881 som ba om universell kristen støtte til kristne i Jerusalem og Det hellige Land, ble Fredrik sendt til Trois Rivières i fransktalende Canada for å oppmuntre slik støtte og samle inn penger. Etter åtte måneder i Canada vendte han i 1882 tilbake til Det hellige Land. Han bodde deretter i seks år i Jerusalem, men uten å miste kontakten med kommuniteten i Canada.

I 1888 vendte han tilbake for godt til Canada. Der gjorde han seg ikke bare bemerket for dette arbeidet og for det eksemplet han ga på kontemplativ bønn, men også for sin evne til å gi inspirasjon til hengivenhet for idealene til fransiskanernes tredjeorden i familien og i arbeidet. Han organiserte misjoner, var redaktør for diverse religiøse tidsskrifter og betjente Maria-helligdommen i Notre-Dame du Cap.

I 1895 arrangerte han den første kongressen for fransiskanernes tredjeorden i Canada. Til tross for sin store aktivitet var han en mann av universell dannelse. Han interesserte seg for historie, geografi, astronomi, botanikk, maleri, arkitektur og arkeologi. Hans rundt 30 bøker ble svært populære i Canada og USA. De skildrer Det hellige Land og bibelske eller historiske personer.

Han døde den 4. august 1916 i Montréal i Canada, 77 år gammel. Hans legeme ble overført til Trois Rivières, hvor hans grav er i fransiskanernes kirke Saint-Antoine.

Den 21. mars 1985 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 28. mars 1988 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 25. september 1988 i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 4. august.

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55