Den salige Frans av Jesús Ortega ( -1632)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Frans av Jesús Ortega ble født Villamediana i Spania. I 1614 sluttet han seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini - OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini - OSA) i Valladolid og ble presteviet. I 1622 ble han sendt til Mexico, og derfra dro han sammen med den salige Vincent Carvalho til Manila på Filippinene. I 1623 ble de sendt til Japan, hvor de til slutt ble arrestert i 1629.

I fengslet i Omura satt fem andre som ventet på martyriet, fire prester og en fransiskansk legbror: de salige Antonius Ishida SJ, Bartolomeus Guttiérrez OESA, Vincent Carvalho OESA, Hieronymus de Torres (av Korset) TOF og Gabriel av St. Magdalena OFM. De satt i fengselet i to år til desember 1631.

Et stykke fra Omura er det en utslokt vulkan på fjellet Unzen, og i krateret dannet det skåldhete svovelholdige vannet flere boblende dammer. Japanerne kalte stedet «Helvetes munner». I dag er det et helsebad, men mange martyrer har dødd der. I desember 1631 ble de seks fangene tatt med til Unzen og kledd nakne. En etter en ble de senket ned i det kokende vannet inntil kjøttet deres begynte å få vabler. Deretter ble de tatt opp, og en medfølgende lege ga dem medisinsk behandling. Torturen ble gjentatt seks ganger om dagen i 33 dager, og på slutten var kroppene deres åpne sår av råtnende kjøtt. Gjennom den styrken som Gud gir sine martyrer, forble de seks trofaste mot Gud. Til slutt skjønte deres forfølgere at de ikke kom til å avsverge troen, og de måtte innrømme sitt nederlag. Fangene ble sendt tilbake til Nagasaki tidlig i januar 1632.

Nyheten om de seks ordensmennenes seier over torturen spredte seg i hele distriktet rundt Nagasaki, og mange japanske kristne ble styrket i sin tro. I enda åtte måneder vansmektet fangene i fengselet i Nagasaki inntil Uneme bestemte at de hadde fått nok. Om morgenen den 3. september 1632 ble alle seks fangene i hemmelighet tatt med til Martyrhøyden utenfor byen for å dø på bålet. På høyden så fangene bålene som ventet på dem. De omfavnet hverandre, og da de fortsatt nektet å avsverge troen, ble de bundet fast på bålene. De ba høyt og tryglet Gud om å gi dem styrke til å holde ut helt til slutten. Den nåden ble innvilget dem, og da bålene hadde brent ned, tok bødlene martyrenes aske og kastet den i sjøen. Disse seks er de siste i denne gruppen på 205 salige martyrer i Japan.

Frans ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 202 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Frans' minnedag er dødsdagen 3. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55