Den hellige Fachanan av Kilfenora (500-t)

Minnedag: 20. desember

Den hellige Fachanan (Fachtna; lokalt kalt Fechnan eller Fechtnan, latin Ffynchia) levde på 500-tallet i Irland. Svært lite er kjent om ham med sikkerhet, men en sterk tidlig tradisjon knytter ham til Kilfenora i grevskapet Clare i den sørlige provinsen Munster, hvor han grunnla en kirke eller et kloster på 500-tallet. Kilfenora, på irsk Cill Fhionnurach, betyr «kirken til den lyse med hvite øyenbryn». Han æres som den første biskop av Kilfenora, og i dette bispedømmet feires hans minnedag som fest den 20. desember. Noen kilder opererer med 14. august som minnedag, men det skyldes trolig en sammenblanding med den hellige Fachanan av Ross (Fachtna).

Bispedømmet Kilfenora er ganske spesielt. Sammen med nabobispedømmet Kilmacduagh ble det opprettet og fikk sine grenser definert av synoden i Kells i 1152. Katedralen der ble bygd i 1189 på stedet for et tidligere kloster og ble viet til Fachanan. I 1751 ble imidlertid disse bispedømmene slått sammen. Men siden Kilfenora var i kirkeprovinsen Cashel og Kilmacduagh i provinsen Tuam, ble biskopen av Kilmacduagh gjort til apostolisk administrator av Kilfenora, og det ble bestemt at den neste personen med biskoppelig jurisdiksjon i Kilmacduagh-Kilfenora skulle være biskop av Kilfenora og apostolisk administrator av Kilmacduagh. Dette systemet med alternerende bispeseter fortsatte til den siste biskopen, som gikk av i 1866. Samme år ble biskopen av Galway utnevnt til administrator av Kilmacduagh og Kilfenora. I 1883 ble Kilmacduagh innlemmet i Galway samtidig som biskopen der ble gjort til apostolisk administrator in perpetuum av Kilfenora (i provinsen Cashel). Kilfenora beholdt derfor nominelt sin separate identitet. Fordi biskopen av Galway teknisk sett administrerer Kilfenora på vegne av paven, har det blitt beskrevet som «pavens bispedømme».

Kilder: en.wikipedia.org, catholicireland.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. oktober 1996

av Webmaster publisert 10.10.1996, sist endret 28.11.2015 - 02:55