Den salige Frans (François) Le Livec (1726-1792)

Minnedag: 3. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Frans (François) Le Livec ble født den 5. mai 1726 i Quimper i Bretagne i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Paris den 29. september 1741. Etter at han avla løftene, studerte han filosofi ved seminaret Louis le Grand i Paris, og han underviste deretter i Amiens i fem år. Han studerte teologi i Rouen, og etter prestevielsen fikk han ansvaret for brorskapet i byen. Han ble deretter overført til Bretagne, hvor han underviste i filosofi i Vannes og ble kvestor (økonom) ved jesuittskolen i Brest.

Da jesuittordenen ble oppløst i Frankrike i 1762, dro han til Nord-Italia og Tyskland, hvor han underviste i fransk, fysikk og matematikk. Men etter noen år vendte han tilbake til Frankrike, hvor han ble kapellan i et hospital i Tours. Senere flyttet han til Paris for å bli kapellan for Døtrene av Golgata.

I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Han ble arrestert en gang etter 10. august 1792 og tatt med til fengselet La Force. Der ble han halshogd den 4. september.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Frans Le Livec har minnedag 3. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55