Den hellige Florentius av Perugia og fire ledsagere (d. ~250)

Minnedag: 5. juni

De hellige Marcellinus, Cyriacus, Julian og Faustinus

Den hellige Florentius led martyrdøden i Perugia (Perusium) i Umbria i Midt-Italia under keiser Decius (249-51) sammen med fire ledsagere, de hellige Marcellinus, Cyriacus, Julian og Faustinus. De ble alle halshogd.

I 1348 ble deres legemer gjenfunnet, og to dager senere, den 4. mai, ble Florentius' relikvier båret i prosesjon og befridde dermed byen fra den pesten som herjet. Det samme skjedde i år 1400. I 1651 ble Florentius' levninger brakt til Douai (Duacum) i Flandern og bisatt i jesuittkirken der. Både i Douai og i Perugia æres han som skytshelgen mot pest. Minnedagen i Martyrologium Romanum er 5. juni, mens bollandistene ærer ham og hans ledsagere den 1. juni.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 12. februar 2001

av Per Einar Odden publisert 17.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:03