De hellige Florus og Laurus av Konstantinopel og to ledsagere (100-t)

Minnedag: 18. august

De hellige Proculus og Maximus

De hellige Florus og Laurus var tvillingbrødre og de utførte sitt håndverk som murere i Konstantinopel. Da deres mestere Proculus og Maximus mottok martyrkronen, bega de seg til Illyria. Der fikk de penger av prefekten Licion for å bygge et tempel for avgudene. Pengene ga de til de fattige, men de bygde også tempelet, imidlertid slo de avgudsbildene i stykker og viet bygningen til den sanne levende Gud. For dette ble de etter mange pinsler senket ned i en dyp brønn. Deres død kan ha skjedd på 100-tallet, og deres relikvier ble brakt til Konstantinopel. Deres navn står også i Martyrologium Romanum den 18. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. april 2014

 

av Per Einar Odden publisert 17.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06