Den hellige Florian av Afrika og 45 ledsagere

Minnedag: 3. mars

Den hellige Florian led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Afrika sammen med 45 ledsagere, hvorav fem er navngitt, nemlig de hellige Felix, Castus, Luciolus, Justus, Fortunatus og enda førti andre. Deres minnedag er 3. mars. Martyrologium Romanum minnes denne dagen bare de hellige Felix, Luciolus, Fortunatus, Marcia og deres ledsagere.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 10.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03