Den hellige Fintan Maoldubh (d. ~625)

Minnedag: 20. oktober

Den hellige Fintan (Fiontan; lat: Fintanus) med tilnavnet Maoldubh (Maeldubh) («kortklipt») ble født en gang på 500-tallet i Irland. Han skal ha vært sønn av en Amhalghaidh, men det hersker betydelig forvirring rundt hans historie. Han ble to ganger påkalt av helgenbiografer for å gi de siste riter til deres objekter, en av dem var den hellige Fintan av Clonenagh (d. 603), mens den andre var den hellige Canice av Aghaboe eller Cainneach av Kilkenny (ca 516-ca 600).

I forbindelse med førstnevnte dødsleie ble det hevdet at han ble utnevnt til abbed av Clonenagh etter Fintan, men notisen på hans festdag i de senere martyrologiene knytter ham til kirken i Durrow (Dearmhagh i Uí Dhuach) i baroniet Clarmallagh i grevskapet Laois i den østlige provinsen Leinster. I Durrow var en hellig kilde viet til ham og en sognekirke oppkalt etter ham.

Han ble også sagt å tilhøre Eoghanacht fra Cashel, men dette bekreftes ikke verken av genealogene eller av en skoliast (fortolker) av den hellige Oengus Culdeus’ (d. ca 824) martyrologium Félire, som etter å ha notert påstanden, sørget for en alternativ genealogi som knyttet ham under aliaset Maoldubh og gjennom hans far Amhalghaidh til Uí Bhriún av Connacht.

Maoldubh mac Amhalghaidh, som han ellers konsekvent er kjent som, er spekulativt utstyrt med tre minnedager i en kilde fra 1600-tallet, men ingen av dem er stadfestet andre steder. Fintan Maoldubh ble minnet den 20. oktober, vigilien for festen for den hellige Munnu alias Fintan av Taghmon, som i likhet med Fintan av Clonenagh i siste instans kan være identisk med ham.

I den notisen som ble tilføyd av den tidligere nevnte skoliasten, som tilskriver Fintan så lite ondskap at den kunne bæres av en flue, hevdes Fintan å ha vært en elev av Féichín og kjellermester i kommuniteten i Fore. Hans minnedag ble feiret i Durrow den 16. november, en dag som ellers tilskrives den hellige Fintan av Loughill i nabosognet Rosconnell.

Det finnes to skoler når det gjelder opprinnelsen av navnet Fintan, en avleder det fra fionn (lys, hvit) + sean (gammel), den andre mener at det er sammensatt av fionn og teine (ild). Det er et av de vanligste helgennavnene med over femti representanter på listen over homonyme helgener. Den viktigste er Fintan av Clonenagh i grevskapet Laois. Flere helgener ved navn Fiontan er bedre kjent under den hypokoristiske formen Munna (gr: ὑποκoριστικος; hypokoristikos; det vil si kjælenavn). Munna eller Munnu er utledet fra mo-fhionna.

Kilder: Ó Riain, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2013

av Per Einar Odden publisert 10.06.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05