Den hellige Folmer av Alslev

Minnedag: 20. juli

Den hellige Folmer er en lokal dansk sognehelgen i Alslev i Ribe Amt. Hans navnedag er den 20. juli, og da ble det i mange år avholdt store kildemarkeder i nærheden av St. Folmers kilde ved landsbyen Toftnæs i Ribe amt.

En bakke i nærheten, «æ Skol Bank», hevdes å være fullstendig gold. Til det knytter det seg et sagn om en kone som på stedet kokte en kjøttsuppe til helgenen og stilte gryten ved bakken overfor et kapell med Skt. Folmers bilde i. Straks etter kom mannen som eide marken. Han fikk lyst på den dampende suppen og sa til helgenbildet: «Nå løper vi om kapp opp til gryten. Den som kommer først, skal ha suppen». Så talte han til tre og løp, men syntes å høre skritt bak seg som han trodde var helgenens. Han styrtet av sted, men veltet dermed gryten så suppen fløt ut over gresset og skåldet det bort. Som en straff for ham har det ikke siden kunnet gro noe på bakken.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55