De salige Folcold og Bessela av Bern (d. 1149)

Minnedag: 12. april

Den salige Folcold (Folkold, Fulcold, Fulco; lat: Folcoldus) og hans hustru Bessela (Bescela) av Someren levde på 1100-tallet i Bern, tidligere i provinsen Noord-Brabant, nå i provinsen Gelderland i Nederland. Han var greve av Bern (tidligere Beern, Berne, Beerne) og hersker i Teisterband. De hadde ingen barn, og i 1132 bestemte de seg for å gjøre om sitt slott i Bern, med et stort tårn og omgitt av murer, tre kilometer sørøst for Heusden ved en sideelv til Maas og rundt en mil nordvest for 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), til et kloster.

Først ble slottet gitt til augustinerkanniker fra Rolduc, men de ble splittet på grunn av teologisk uenighet. Derfor ga ekteparet i 1134 klosteret til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Det nye klosteret ble utstyrt med store landeiendommer og ble bemannet av en gruppe sendt fra klosteret Mariënweerd ved Utrecht av abbed Robert. Gruppen ble ledet av den salige Everard, som ble klosterets første abbed, mens den salige Gerhard ble dets første prior. Klosteret ble innviet av Andreas (Andries) av Cuyk, den 25. biskop av Utrecht. En rekke legender omgir denne grunnleggelsen. En sier at Folcold en gang han var hardt presset i et slag, avla løfte om å bygge et kloster hvis han reddet live. For å slippe unna sine fiender kastet han seg i elven Maas ved Grave, til hest og i full rustning. Han berget livet, og ettersom hans bønn var blitt overhørt, gjorde Folcold sitt eget slott i Bern om til et kloster, og han selv ble legbror i klosteret.

Biskop Andreas av Cuyk ga selv en stor donasjon til klosteret en gang mellom 1134 og 1139, nemlig en del av Westerwoud onder Maarn og Maarsbergen på størrelse av ti bondegårder. Den første abbeden i Bern, Everard, grunnla der et av de seks filialklostrene til abbediet i prostiet Maarsbergen. Andre filialklostre lå i Woerd og Gaal.

Folcold døde den 12. april 1149. Både han og hans hustru minnes som salige i premonstratenserordenen med felles minnedag på Folcolds dødsdag 12. april. Klosteret Bern led sterkt under den kalvinistiske ikonoklasmen i 1566 og ble nesten fullstendig brent ned i 1589 da den spanske hæren beleiret Heusden. Det ble aldri gjenoppbygd, og lite gjenstår av klosteret. Klosteret ble konfiskert av staten i 1648.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55