Den salige Frans Patrizi av Siena (1266-1328)

Minnedag: 12. mai

Den salige Frans Patrizi av Siena (1266-1328)
Skytshelgen for forsoning

Den salige Frans (it: Francesco) ble født i 1266 i Siena i regionen Toscana i Midt-Italia. Hans foreldre var Arrighetto og Rainaldesca. Vi kjenner ikke hans etternavn, på 1600-tallet ble det oppgitt til Patrizi [Patrizzi]. Han ble omvendt etter en veltalende og rørende preken av den salige servittermunken Ambrosius Sansedoni. Han ville slutte seg til ordenen, men måtte ta seg av sin blinde mor.

Da hun døde, ble han som 22-åring opptatt i servitterordenen av den hellige Filip Benizi. I klosteret i Siena møtte han den salige Joakim av Siena (1272) og den hellige Peregrinus Laziosi (1294). Tre år etter novisiatet ble Frans presteviet, og han ble en av ordenens mest kjente folkemisjonærer og predikanter. Gud ga ham evnen til å forsone fiender.

Han døde den 26. mai 1328 i Siena. Han ble saligkåret den 11. september 1743 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er 12. mai. Han avbildes som servittermunk med en lilje som vokser ut av munnen, eller han holder en lilje og en bok. Hans relikvier hviler i Santa Maria dei Servi i Siena. Han påkalles for å få i stand forsoning.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55