Den salige Filip Suzanni av Piacenza (~1250-1306)

Minnedag: 24. mai

Den salige Filip Suzanni ble født en gang etter 1250 i Piacenza i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Han sluttet seg til augustinerne (Ordo Sancti Augustini – OSA) i hjembyen. Han ble berømt for sin ånd av bønn og anger. Han døde den 24. mai 1306 i Piacenza.

Det første vi hører om ham er i et manuskript fra 1400-tallet, som er bevart i Biblioteca Medicea Laurenziana i Firenze. Det består av tretten korte helgenbiografier kalt Vita brevis aliquorum fratrum heremitarum og omhandler fjorten augustinske salige og hellige fra 1200- og 1300-tallet. Forfatteren er en augustinerbroder fra Pisa, som skrev manuskriptet mens han var generalprior for eremittordenen vilhelmittene i Cremona (1326-42).

Ifølge dette manuskriptets kapittel 9: De fratre Philippo Lombardo, var det på Filips forbønn at Vilhelm av Cremona kom seg etter en alvorlig sykdom.

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 27. august 1766 av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er dødsdagen 24. mai.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55