Den hellige Felix «in pincis» av Roma

Minnedag: 14. januar

Den hellige Felix «in pincis» blir drept av sine elever (1300-t), bokmaleri fra Jakob de Voragine, Legenda aurea, i Bibliothèque Nationale de France i ParisDen hellige Felix (it: Felice) «in pincis» (in Pincio) var en romersk prest og martyr på et ukjent tidspunkt. Det finnes 66 helgener ved navn Felix bare i Martyrologium Romanum, og hagiografer har skapt mye kaos både ved å blande sammen ulike Felix-helgener og ved å gjøre flere helgener ut av én.

En flaske Chianti Classico San Felice in PincisFelix «in pincis» har minnedag 14. januar, samme dag som den hellige Felix av Nola, og derfor naturlig nok forvekslet med ham. I tidlige martyrologier ble Felix av Nola blandet sammen med denne hellige Felix «in pincis» (den hellige pave Damasus’ Epigram 61). I Breviarium Romanum sto det på slutten av niende lesning at Felix var gravlagt på et sted ved Nola som het «in Pincis» (som tydes som «i granskogene» eller «på gresskaråkeren»). Sammenblandingen kommer trolig av at en kirke på Pincio-høyden (Mons Pincius) i Roma, som ikke lenger eksisterer, skal ha vært viet Felix av Nola. Det virker imidlertid mest sannsynlig at denne Felix-basilikaen ble bygd til ære for den hellige martyren Felix på Via Portuensis.

En annen forklaring på navnet Felix «in pincis» er at pinca betyr griffel, og denne Felix fikk en egen legende. Der heter det at han var en kristen lærer som oppdro sine elever strengt, men rettferdig. De hedenske elevene ble imidlertid så forbitret at de en dag gikk løs på sin lærer og drepte ham, og som våpen brukte de sine jerngrifler, redskapene de brukte for å skrive på vokstavler. Dette skal ha skjedd på Pincio-høyden i Roma eller ved Porta Pinciana.

Denne dødsmåten tilskrives for øvrig minst fire martyrer, de mest kjente er de hellige Kassian av Imola mellom Bologna og Ravenna, sannsynligvis under Diokletians forfølgelser rundt år 304, og Markus av Arethusa i Syria på 300-tallet.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org, de.wikipedia.org, livres-mystiques.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Webmaster publisert 19.12.2007, sist endret 17.04.2020 - 19:58