Den hellige Frontasius av Puy og tre ledsagere (1. årh)

Minnedag: 2. januar

De hellige Severin, Severian og Silanus

De hellige Frontasius, Severin, Severian og Silanus (fr: Frontais, Séverin, Séverien et Silain) fikk sitt oppdrag som forkynnere av troen av den hellige Fronto, som den hellige Ado av Viennes martyrologium kaller den første biskopen av Périgueux (Petricordium, Petragorium, Petrocara, Vesunna). Vesuna (senere Périgueux) hadde på 400-tallet en betydelig skole. Silanus (Silan) var harpist.

De fire misjonærene skulle forkynne i det sørlige Gallia. Den romerske guvernøren, en høvding ved navn Squiridonus, arresterte dem og krevde at de skulle fornekte Kristus. Men martyrene bekjente fast sin tro og sa at de bare hadde en lengsel, å enten leve eller dø for Kristus. Den rasende Squiridonus ga da ordre om at de skulle bringes utenfor byen, bindes til søyler og få nagler slått inn i sine hoder som en tornekrone. Etter dette ble de halshogd.

De hellige martyrene skal da ha tatt opp sine avhogde hoder, gått tørrskodd over elven Ille til Puy (Podium, Aricium) (nå Puy-en-Velay) og brakt hodene til kirken Vår Frue (Notre-Dame), hvor biskop Fronto var i bønn. Der bøyde de knærne og la hodene for biskopens føtter, og deretter gjorde de korsets tegn og døde. De ble gravlagt av biskop Fronto.

Vanligvis legges deres martyrium til det første århundret under keiser Claudius (41-54), selv om det ikke med sikkerhet kan angis når Fronto kom til Gallia og begynte sin misjonsvirksomhet der. Deres minnedag er 2. januar, mens de ortodokse minnes dem den 4. juni.

Kirken i Périgueux er den eneste i Frankrike som feirer festen for den salige keiser Karl den store (768-814; keiser fra 800) den 28. januar. Denne kirken ærer også spesielt Silanus, Severinus, Severianus og Frontasius, martyrer og disipler av Fronto; den hellige martyren Mundana, mor til den hellige biskop Sacerdos av Limoges (fr: Sadroc) (500-tallet); den hellige benediktinerabbeden Kyprian av klosteret i Périgueux (500-tallet); den hellige Sorus (fr: Sour), en eremitt som døde rundt 580 og grunnla klosteret Terrasson; den hellige karmelittmunken Peter Thomas (1305-66) fra Salles i bispedømmet og patriark av Konstantinopel, som døde på Kypros under det korstoget som for en kort stund ga Alexandria til de kristne.

Kilder: CE, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, fr.wikipedia.org, zeno.org, oca.org, orthodox.net, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. juli 2016

av Per Einar Odden publisert 20.07.2016, sist endret 20.07.2016 - 21:44