Den hellige Felix av Spello (d. ~304)

Minnedag: 18. mai

Detalj av den hellige Felix, altertavle fra 1600-tallet i Pinacoteca Comunale

Den hellige Felix (it: Felice) ble født en gang på 200-tallet i Italia. Han var biskop av Spello (Hispellum, Spellatum) i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Han ble arrestert rundt 304 i Spello i forfølgelsene under keiser Diokletians (284-305) medkeiser Maximian (286-305). Han ble utsatt for langvarig tortur ved å bli stekt på en glødende rist. Deretter led han martyrdøden ved halshogging. Kristne i byen ga ham en ærefull begravelse i det stille. Borgerne i Spello valgte ham senere til sin skytshelgen og bygde to kirker og et kloster til hans ære. Hans relikvier ble overført til dette klosteret. Hans minnedag er 18. mai. Hans relikvier oppbevares i Spello.

I Usuards martyrologium fra 800-tallet står det under 18. mai: Ipso die sancti Felicis episcopi qui apud Spellantensem urbem sub Maximiano imperatore palmam martyrii adeptus est. («På denne dag den hellige biskop Felix, som i byen Spellatensis under keiser Maximus mottok martyrpalmen»). Dette er samme navn og samme minnedag som den hellige Felix av Split (Spalato). Dette har fått noen til å anta at Felix av Split er identisk med Felix av Spello, som også feires den 18. mai. Men de fremste lærde, som Delehaye og Lanzoni, konkluderer med at de ikke er identiske, men at ordlikheten hadde sin del av skylden for forvekslingen, noe som har skjedd i mange andre tilfeller.

Hans navn ble også satt inn i Martyrologium Romanum i 1586, men da som biskop av nabobyen Spoleto (Spoletum). Dette ser ut til å ha gitt støtet til en kampanje fra den utdannete eliten i Spello for å kreve ham tilbake til byen. I 1601 foreslo den lokale historikeren Fausto Gentile Donnola at Felix skulle utropes til eneste skytshelgen av Spello. Faustos slektning Taddeo Donnola, som var prior av San Lorenzo, ga i 1620 ut boken De loco martyrii sanctii Felicis episcopi spellatensis («Om stedet for martyriet til den hellige Felix, biskop av Spello»).

Tidlig på 1600-tallet var både Felix og den salige Andreas Caccioli betraktet som skytshelgener for Spello. Av uklare grunner ble det senere bestemt at byen skulle velge bare en av dem til offisiell skytshelgen, og meningene var svært delte. Spørsmålet ble løst i 1629, da biskop Lorenzo Castrucci av Spoleto utnevnte Felix til den eneste skytshelgen for Spello. Etter lange og vanskelige forhandlinger klarte kommunen rundt 1793 å sikre seg en relikvie av den hellige Felix av Civitas Martana (nå Massa Martana) fra klosteret San Felice di Giano. Dette er en annen Felix, som feires den 30. oktober, men mange mener at han er den samme som Felix av Spello. Noen identifiseres ham med den hellige Felix av Pavia, men dette er tvilsomt.

Det var riktignok bare på runn av likheten mellom Spoletensis og Spalantesis at den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, skapte biskop Felix av Spoleto i stedet for Split (Spalato, Spalatro, Spalatium, Spalatrum, Palatium Diocletiani) da han reviderte Martyrologium Romanum i 1586, noe han innrømmet.

Det er usikkert om denne Felix er identisk med biskop Felix av Civitas Martana, men det er i alle fall ikke riktig at han skal ha vært biskop av Spalato (Spalatro, Spalatium, Spalatrum, Palatium Diocletiani) i Dalmata, det nåværende Split i Kroatia, eller av Guadix (Acci, Colonia Accitana, Guadicium) i Spania hvor han skal ha blitt martyrdrept ved Sevilla

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org, keytoumbria.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Webmaster publisert 20.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:06