Den salige Fulk av Montdidier (d. 1157)

Minnedag: 10. januar

Den salige Fulk (Fulco) ble født på slutten av 1000-tallet i Montdidier i departementet Somme i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Klosteret Saint-Jean ble grunnlagt i 1115 som et priorat for augustinerkorherrer innenfor bymurene i Amiens. I 1124 sluttet kommuniteten seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Fulk ble i 1130 den andre prioren i klosteret, og han ledet det til sin død. I 1135 opphøyde biskop Garin av Amiens klosteret fra et priorat til et abbedi, og Fulk ble da den første abbeden. Samtidig søkte klosteret et roligere sted utenfor byens befestning for å slippe unna alt bråket inne i byen. Antallet medbrødre vokste så sterkt mens Fulk var abbed, at bygningene snart ble for små til å få plass til alle.

Fulk døde i 1157 etter 26 år som klosterets leder. Premonstratenserne ærer ham som salig med minnedag 10. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55