Den hellige Felix av Verona (500-t)

Minnedag: 19. juli

Den hellige Felix (Felicinus; it: Felice) var biskop av Verona i regionen Lombardia i Nord-Italia på et ukjent tidspunkt. En Felix nevnes på bispelistene der på 500-tallet. Han har blitt æret som helgen i Verona i uminnelige tider. Han ligger gravlagt i basilikaen San Stefano i Verona. Han står på syttende plass i rekken av biskoper av Verona som avbildes på det berømte autorative Velo di Classe, som man nå mener er et alterdekke fra San Firmo e Rustico i Verona, hvor ikke bare biskopene av Verona, men også andre helgener og biskoper fra andre bispedømmer som ble æret i Verona på 800-tallet, er avbildet.

Hans navnet er også funnet i en inskripsjon fra 1000- eller 1100-tallet i den gamle kirken San Stefano i Verona sammen med navnene på andre biskoper av Verona, autentiske eller ikke. Hans levninger hviler i den samme kirken. Ordo fra Verona fra 1000-tallet, kalt Carpsum, sier i kalenderen: Iulius a IIII Natalis sancti Felicis confessoris, som på 1200-tallet fikk tilføyelsen «et martiris» med hånd. Mest sannsynlig ønsket man å identifisere biskopen med en selvtitulert martyr av Verona som nevnes av Martyrologium Hieronymianum den 2. august.

Den lokale tradisjonen plasserer Felix’ episkopat samtidig med ostrogoternes dominans i Italia, og nøyaktig da Teoderik elsket å bo i Verona, som han i lang tid hadde gjort til sin residens, og foretrakk å bli kalt, i de germanske sagaer, Teoderik av Verona (Dietrich von Bern).

En kirke i åsene over byen ble viet til Felix, og navnet er bevart i det befestede slottet som ble bygd senere, etter ødeleggelsen av kirken (1407). Felix’ navn står i Martyrologium Romanum den 19. juli. Med reformen av propriet i Verona i 1961 sluttet hans fest å eksistere.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1999

av Webmaster publisert 17.01.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:03