Den hellige Felix av Via Portuensis

Minnedag: 29. juli

Den hellige Felix (it: Felice) var en martyr som var høyt æret i Roma i tiden etter at Kirken fikk sin frihet. Han fikk en kirkegård i Roma oppkalt etter seg, sannsynligvis der hvor han døde ved den tredje milesteinen på Via Portuensis. Hans minnedag er 29. juli og navn står i Martyrologium Romanum. Denne kirkegården ved Via Portuensis lå ikke langt fra Pontian-kirkegården, men den er ennå ikke funnet. Den var også kjent som «ad insalsatos», trolig en korrupsjon av «ad infulatos», som refererer til den persiske tiaraen til de hellige Abdon og Sennen.

Senere ble denne Felix håpløst blandet sammen med en motpave ved navn Felix (355-58; d. 365). Selv om samtidige dokumenter omtaler ham som en ariansk inntrenger påtvunget menigheten av keiser Konstantius II (337-61), kom han ikke bare til å bli inkludert i den offisielle listen over romerske paver med den ukorrekte, men tradisjonelt anerkjente tittel Felix II, men gjennom sammenblanding med den romerske martyren Felix ble han etter hvert også æret som martyr med minnedag 29. juli. Han står ikke lenger på den offisielle pavelisten, tvert imot regnes han som motpave i Annuario Pontificio, men denne historien har ført til at alle de senere paver ved navn Felix har to nummer, ett reelt og ett (i parentes) hvor motpave Felix (II) regnes med.

Denne motpaven knyttes også til den obskure kirkegården ad duos felices, «ved de to Felix-er» – den andre Felix det er snakk om, er den hellige pave Felix I (269-74), men sistnevnte ble uten tvil gravlagt i pavekrypten i Callistus-katakomben.

I den nye utgaven av Martyrologium Romanum står det under 29. juli: «St. Felix II, pave; i virkeligheten er han en motpave påtvunget av keiseren etter at Liberius ble forvist; men etter at Liberius returnerte, trakk Felix seg tilbake; den egentlige St. Felix er en annen romersk martyr».

Kilder: CE, santiebeati.it, arts.manchester.ac.uk, penelope.uchicago.edu- Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. desember 2007

av Webmaster publisert 19.12.2007, sist endret 28.12.2015 - 12:06