Den hellige Gajan av Dacia (300-t?)

Minnedag: 10. april

Den hellige Gajan (Gaianus, Gaïan, Gaien) var en diakon i Dacia, en romersk provins mellom Karpatene i nord, Donau i sør, Tisa i vest og Tyras i øst. Det svarer i all hovedsak til det moderne Romania og Moldova. Han ble martyrdrept, muligens på begynnelsen av 300-tallet i forfølgelsene underkeiser Diokletian (286-305; d. 311). Andre kilder sier at han ble drept i enten Trakia eller Dacia. Hans minnedag er 10. april. Det blir sagt at hans relikvier befinner seg i kirken San Venanzio i Roma, men ettersom Piazza ikke nevner dette, er denne opplysningen neppe troverdig.

Kilder: Benedictines, Bunson, CatholicSaints.Info, nominis.cef.fr, zeno.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juni 2020

av Per Einar Odden publisert 13.06.2020, sist endret 13.06.2020 - 12:55