Den hellige Gratus av Aosta ( -~470)

Minnedag: 7. september

Den hellige Gratus av Aosta ( -~470) Skytshelgen mot insektfrykt; mot farlige dyr, brann, hagl, lyn, regn og storm; beskytter av vinmarker

Den hellige Gratus (it: Grato) var biskop av Aosta i Nord-Italia på 400-tallet, og han er nå byens skytshelgen. Alt som er kjent om ham, er at han undertegnet aktene fra synoden i Milano i 451 som prest i navnet til sin biskop og forgjenger Eustasius, og at han som biskop av Aosta var til stede ved translasjonen av forskjellige helgener i byen rundt 470, blant andre translasjonen i Saint-Maurice av martyren Innocent fra Den tebanske legion, og at han døde like etterpå. Han fremmet evangelisering og nestekjærlighet før han døde rundt 470 og hans minnedag er 7. september. Hans relikvier befinner seg i katedralen i Aosta.

En kannik ved katedralen i Aosta skrev en fiktiv biografi om ham rundt 1285, hvor det heter at han reiste til Det hellige Land og vendte tilbake med Johannes Døperens hode. Etter sin død ble Gratus berømt som undergjører, og en spesialitet var hans makt når han ble påkalt til å drive bort insektsvermer, som i 1450 i regionen Tarentaise i Frankrike. Av den grunn ble han påkalt for beskyttelse av dem som var redd for insekter. Han avbildes som biskop som bærer Johannes Døperens hode og druer, noen ganger med et lyn ved siden av.

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55