Den salige Garinus av Toul (~1158-1230)

Minnedag: 10. mai

Den salige Garinus (fr: Garin) ble født rundt 1158 i Frankrike. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og senere abbed i klosteret St Aper (Saint-Èvre) ved Toul i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine i det nordøstre Frankrike. I 1228 ble han valgt til den 49. biskop av Toul etter Eudes II de Sorcy (1219-28). Det skjedde mot hans vilje og i en alder av sytti år.

Garinus hadde ikke noe annet ønske enn å slippe en byrde han var for svak til å bære. Ettersom han hadde tilbrakt nesten hele sitt liv i klosteret Saint-Èvre, inviterte han sitt kapittel, kort tid etter sin bispevigsel, til å samtykke i at han kunne ta av seg bispemitraen for å ta på seg munkedrakten igjen. Kannikene ga etter for hans insisterende oppfordringer, men de ba ham innstendig om gjøre bare en ting før sin fratredelse, nemlig å bannlyse herrene av Vaucouleurs som hadde plyndret deres landsby Ourches. Biskopen uttalte den dommen han ble bedt om, og han truet de skyldige med å nekte dem absolusjon, dersom de ikke ville forplikte seg til å betale de første femti livres i kompensasjon til kapittelet, og deretter betale kirken i Toul en livrente på tolv deniers årlig.

Garin trakk seg tilbake til klosteret i Saint-Èvre, og levde der som enkel munk til sin død ikke lenge etter, i 1230. Han hadde sittet i bare to år på bispestolen og ble etterfulgt som biskop av Roger de Mercy (1231-51). P. Petrus Lechner regner ham med blant de salige i Ausführliches Martyrologium des Benedictiner-Ordens (Augsburg 1855). Hans minnedag som salig er 10. mai.

Kilder: zeno.org, Thiéry - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. april 2015

av Per Einar Odden publisert 11.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04