Den hellige Gerhard av Bazonches ( -1123)

Minnedag: 4. november

Den hellige Gerhard av Bazonches (fr: Gérard; lat: Gerardus) var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti - OSB) og prest i St. Aubin i Angers i Frankrike. Han døde i 1123 og hans minnedag er 4. november.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55