Den hellige Gerhard av Brogne (~895-959)

Minnedag: 3. oktober

Den hellige Gerhard (fr: Gérard; lat: Gerardus) ble født ca 895 nær Fosses i grevskapet Namur sør i dagens Belgia som sønn av de fornemme foreldrene Stance, av hertugfamilien av Nedre Austrasia, og Plectrudis, søster av biskop Stefan av Liège. Gerhard fikk en militær utdannelse og ved hoffet til grev Berengar av Namur var han utsatt for mange verdslige fristelser, men han bevarte sin kristne dyder. Som pasje for hertugen ble han i 918 sendt på et politisk oppdrag til hoffet i Paris.

Hans far var nå død, og i stedet for å dra tilbake, ble han værende i Frankrike. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti - OSB), etter legenden i klosteret Saint-Denis. Der viet han seg til studier av Den hellige Skrift og strenge botsøvelser. Legenden forteller også at den hellige Peter viste seg for ham i en visjon og ba ham ta med relikviene av den hellige Eugenius til sin eiendom i Brogne nær Namur. Etter ti år ble han presteviet og vendte tilbake til Belgia for å grunnlegge et nytt kloster på sin eiendom, noe han fikk tillatelse til i 919. Han ble selv abbed der, et embete han hadde i 22 år.

Han gjorde det så godt som superior at han ble bedt av hertug Gislebert av Lorraine om å reformere flere klostre, først klosteret Saint-Ghislain ved Mons. Han gjorde det ved å gjeninnføre disiplin og introdusere den hellige Benedikts ordensregel. Deretter reformerte han mange klostre i Flandern, Lorraine og Champagne, inkludert Mont-Saint-Michel i Normandie, noe som tok ham 20 år. Noen av de munkene i Saint-Bertin i Gent som motsatte seg hans reformer, dro til England, der de ble ønsket velkommen av kong Edmund og fikk lov til å bo i klosteret i Bath.

Hans reformer tok tid å innføre og var i flere tilfeller av kort varighet. Det er mulig at han ikke var fremtidsrettet nok og foretrakk å stole på modeller fra fortiden, spesielt den gamle eremittiske tradisjonen, i stedet for å skape noe nytt som passet i hans tid. Det er også mulig at han mislyktes i å få støtte fra lokale stormenn og biskoper til det han gjorde. Det tjener til hans ære at han ikke tillot seg å bli avskrekket fra et foretak som i alle henseender var av stor betydning, og at han fortsatte å leve et svært asketisk liv som han håpet ville bli et eksempel for sine brødre.

Gerhard var kjent for sitt medrivende gode humør. På sine gamle dager trakk han seg trett av vandringen tilbake til sin celle i Brogne etter å ha foretatt en generalvisitasjon av alle klostrene han hadde reformert. Han døde den 3. oktober 959 i Brogne, som på 1600-tallet tok navnet Saint-Gérard etter ham. Han ble helligkåret i 1131 på konsilet i Reims og hans minnedag er dødsdagen 3. oktober. Hans fest feires i bispedømmene Namur, Gent og Liège. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans relikvier, som regnes som autentiske, æres i Saint-Gérard, i nærliggende Maredsous og i Gent. Han blir fremstilt som benediktinerabbed med pisk og et barn, eller som prest som feirer messe.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55