Den salige Gerhard av Burgund ( -1172)

Minnedag: 28. april

Den salige Gerhard (fr: Gérard; lat: Gerardus) av Burgund (fr: Bourgogne) etterfulgte den hellige Fastred som abbed i cistercienserklosteret (Ordo Cisterciensis - OCist) i Cambron. Han døde i 1172 og hans minnedag er 28. april.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55