Den hellige Germanus av Caesarea og ni ledsagere (d. 250)

Minnedag: 3. november

Den hellige Germanus led martyrdøden i år 250 under keiser Decius (249-51) i Caesarea i Kappadokia (dagens Kayseri i Tyrkia). Martyrologium Romanum nevner tre ledsagere, de hellige Theofilos (Theophilus), Caesarius og Vitalis, mens Elenchus nevner enda seks, nemlig de hellige Domninus, Justus, Gobbanus, Egrilius (Rabanus skriver Eremitis), Eusebius og Antoninus. Samtlige av dem står i det gamle romerske martyriet og hos Usuard, om enn på forskjellige steder, slik at det i det minste ikke er noen tvil om deres gamle kult. Deres minnedag er 3. november.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. november 1998

av Webmaster publisert 03.11.1998, sist endret 28.12.2015 - 12:04