Den salige Gerhard Cagnoli (~1267-1342)

Minnedag: 3. januar

Den salige Gerhard Cagnoli (~1267-1342)

Den salige Gerhard Cagnoli (it: Gerardo; lat: Gerardus) ble født rundt 1267 i Valenza Po nær Pavia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kom fra en adelig familie. Hans far døde tidlig og han pleide sin mor til hun døde i 1290. Deretter forlot han verden og levde som pilegrim mens han tigde mat og besøkte helligdommer. Han besøkte Roma, Napoli, Catania og kanskje Erice (Trapani). Han levde også som eremitt på vulkanen Etna på Sicilia. Inntil han var førti år, vandret han rundt på Sicilia.

I 1307, slått av helligheten til den hellige fransiskaneren Ludvig d'Angiò, biskop av Tolosa, sluttet han seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM) som legbror i Randazzo på Sicilia. Han hadde jobben som kokk. Han mottok mange ekstraordinære guddommelige gaver, trolig på grunn av den barnlige enkelhet han er kjent for, og mange mirakler tilskrives hans forbønn.

Han døde den 29. desember 1342 i Palermo. Hans kult spredte seg raskt på Sicilia og på Corsica, i Toscana, Marche, Liguria og på Mallorca. Hans relikvier befinner seg i basilikaen San Francesco i Palermo. Han ble saligkåret den 12. mai 1908 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er 3. januar, men dødsdagen 29. desember, 2. januar og 30. og 1. desember nevnes også.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55