Den hellige Gilbert av Caithness ( -1245)

Minnedag: 1. april

Caithness' vernehelgen

Den hellige Gilbert var sønn av William de Moravia, lord av Duffus og Strabrok, som eide enorme landområder av det nordlige Skottland. Kong Alexander II utnevnte ham til erkediakon av Moray, og slik fikk han både geistlig og verdslig myndighet i denne turbulente tid. Hans fiender tente på hans regnskapsbøker, men på underfullt vis overlevde de flammene.

I 1223 ble Gilbert utnevnt til biskop av Caithness som etterfølger av den hellige Adam, som var blitt levende brent. Han var biskop der i tyve år, og forestod byggingen av bispedømmets katedral. Statuene i katedralen hadde som forbilder statuene i Moray og i Lincoln.

Han etablerte også flere fattighus. Gilbert var en skattet tjener av de skotske konger, og iherdig forsvarer av skottenes kirkelige uavhengighet fra erkebiskopen av York (skjønt dette er noe omstridt), og var en stor taler og administrator.

Han nevnes i Aberdeen-breviaret som vernehelgen for Caithness. Hans relikvier ble æret frem til reformasjonen (1545), og brukt når folk skulle sverge en ed.

av Webmaster publisert 30.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55