Den hellige Gerhard av La-Charité ( -1109)

Minnedag: 6. desember

Den hellige Gerhard (fr: Gérard) var første prior i det cluniacensiske klosteret La-Charité-sur-Loire i Nivernais i bispedømmet Namur. Han grunnla flere cluniacensiske hus i Auxerre, Nevers, Bourges, Meaux, Paris og andre steder i Frankrike og ellers, og med årene spredte grunnleggelsene seg til England, Portugal, Venezia og andre steder. Gerhard endte opp som abbed av klosteret i Soigny. Men han trakk seg tilbake fra embetet og vendte tilbake til La-Charité for å ende sine dager som kormunk.

Han døde i 1109 og hans minnedag er 6. desember.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:55