Den salige George Douglas ( - 1587)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige George Douglas ble født i Edinburgh i Skottland. Han ble presteviet i Paris og ble arrestert i York for å ha overtalt Hennes Majestet dronningens undersåtter til å akseptere den katolske tro. Han ble henrettet i York i 1587 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 9. september.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55