Den salige Gepa av Füssenich (1100-t)

Minnedag: 20. juli

Den salige Gepa levde på 1100-tallet i Tyskland. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Gepa var ifølge tradisjonen den andre magistra i premonstratenserinneklosteret Füssenich ved Zülpich i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland, som var grunnlagt i 1147. Hun var en klok og god leder for dem som var overlatt i hennes varetekt. Etter et forbilledlig liv døde den fromme og ydmyke ordenskvinnen på en 20. juli en gang i andre halvdel av 1100-tallet. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 20. juli.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55