Den salige Gerhard av Clairfontaine (d. 1150)

Minnedag: 23. juni

Den salige Gerhard (fr: Gerard; lat: Gerardus) ble født på slutten av 1000-tallet eller begynnelsen av 1100-tallet i Lorraine (ty: Lothringen) i det nåværende Frankrike. Han fikk sin utdannelse på katedralskolen i Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike. Denne skolen var verdensberømt på grunn av to teologer, Anselm (ca 1050-1117) og hans yngre bror Radulf (ca 1066-1131/33) (Radulphus Laudunensis, Radulph Scholastikus, Ralph (Ralphe, Raoul) av Laon), en av de første disiplene av den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134).

Gerhard ble også begeistret over Norberts prekener og sluttet seg til den nylig grunnlagte ordenen premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres moderkloster i Prémontré utenfor Laon.

Men Gerhard klarte ikke å komme over sin matfråtsing, og under påskudd av sin helse tillot han seg ting som ikke var tillatt. På grunn av dette ble han irettesatt, og temmelig beskjemmet omvendte han seg og gjorde bot for sin svakhet gjennom faste og bønn. Ti år senere, i 1131, utnevnte den salige Hugo av Fosses (ca 1093-1164), abbed av Prémontré, Gerhard til den første abbed for klosteret Saint-Nicolas i Clairfontaine i departementet Aisne. Hans medbrødre var samlet rundt ham da han døde i 1150. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 23. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55