Den hellige Germanus av Isle of Man (~410-~475)

Minnedag: 3. november

Den hellige Germanus (Garmon, German, Germain, Jarman) ble ifølge Sabine Baring-Gould født rundt 410 i Bretagne. Han dro rundt 440 til Irland for å bo sammen med den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig) – noen kilder sier at han var Patricks nevø. Rundt 450 kom han til Wales og bodde i klostret til de hellige Brioc og Illtud. Han forlot Gallia rundt 452 for å møte Patrick i Britannia, hvor han engasjerte seg i en magisk konkurranse med Gwrtheyrn, vendte tilbake til Irland og ble biskop av Isle of Man rundt 466. Der døde han rundt 475.

Charles O’Conor (1764-1828) skriver i Rerum Hibernicarum scriptores veteres: A.D. 471, Germano primo Mannias episcopo defuncto duo successores a S. Patricio ordinati sunt, Conindrus et Romulus, quibus postea successit Maccaldus.

Andre kilder sier at han led martyrdøden i Normandie, men det dreier seg trolig om en sammenblanding med den hellige Germanus av Amiens. Noen kilder sier at da Germanus av Auxerre besøkte Britannia i år 448 for å tilbakevise pelagianerne, møtte han en irsk kolonist hvis sønn ble hans disippel og valgte sin mesters navn som sitt eget, men dette er også snakk om Germanus av Amiens.

Disse årstallene er høyst usikre og bygger på antakelser. Forskere på den keltiske kristendommen har sluttet seg til Germanus’ eksistens på grunn av en rekke kirkededikasjoner i Nord-Wales og Cornwall, noen ganger feilaktig tilskrevet den hellige Germanus av Auxerre (ca 378-448), sammen med referanser til Germanus i biografier om keltiske helgener og som kronologisk er umulig for Germanus av Auxerre. Områdene med dedikasjoner til Garmon er Caernarvonshire, Denbighshire, Montgomeryshire og Radnorshire. John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, nevnte en valfart til Garmon («Armon») i Llanarmon yn Ial, hvor det ble gitt offer til en statue ikledd presteklær.

Glassmaleri av de hellige Germanus og Maughold av Isle of ManEn tradisjon i folkloren på Man navngir Germanus eller Coemanus som den første biskopen av Man. Coemanus kan ha vært sønnen av en walisisk prins ved navn Brecan. Denne prinsen og hans familie var disipler av Patrick, og de var i slekt med noen av høvdingene i Ulster i Nord-Irland, og deres territorium lå på kysten overfor Isle of Man.

De hellige Rumilus (Romulus) og Conindrius (Conindrus) var på 400-tallet to av de første som forkynte kristendommen på Isle of Man i Irskesjøen. De var samtidige av Patrick og var begge biskoper. De døde rundt år 450. En pamflett fra The Irish Catholic Truth Society forener de to tradisjonene med den oppfinnsomme teorien at Rumilus kan ha vært Coemanus og Conindrius hans bror Canoc. Irske eller walisiske navn ble ofte blandet sammen i oversettelsen til middelalderlatin, og sønnene av Brecan kan ha vært et sannsynlig valg som misjonsbiskoper.

Germanus’ feires den 3. juli på Man, men i Wales feires han 31. juli eller 1. oktober på grunn av sammenblanding med Germanus av Auxerre, som har sine minnedager på de datoene. På Isle of Man er det flere stedsnavn som minner om ham med formene Germain og Jarman. Hans navn finnes også i aktene til Kieran og andre tidlige irske helgener.

Kilder: Farmer, Butler (XII), Benedictines, Bunson, Baring-Gould (5), KIR, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 28.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04