Den salige Gerung av Roggenburg (d. 1170)

Minnedag: 18. november

Den salige Gerung ble født på slutten av 1000-tallet eller tidlig på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Ordensgrunnleggeren selv sendte ham først til Ursberg i distriktet Günzburg ved Augsburg i Bayern i Sør-Tyskland. Klosteret Ursberg ble grunnlagt i 1125 (eller 1126/28) av grev Werner av Schwabeck (Schwabegg-Balzhausen) og viet til apostelen Peter og Johannes Evangelisten. Det var premonstratensernes første grunnleggelse i Sør-Tyskland og svært aktivt i å grunnlegge andre premonstratenserklostre. I 1128 ble det svært gamle klosteret Osterhofen (Osterhovium) nær Passau gjenoppbygd med kanniker fra Ursberg, fulgt i rundt 1130 av Roggenburg og i 1135 av Kaisheim.

Norbert sendte rundt år 1130 Gerung til Roggenburg i Schwaben i Bayern for å bygge opp det nye klosteret der. De store vanskelighetene han sto overfor i dette oppdraget, overvant han i tillit til hjelp fra Guds Mor, som han hadde en inderlig andakt for.

Etter at Gerung hadde ledet den nye grunnleggelsen i førti år i en tid med stadig vekst, døde han den 18. november 1170. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 18. november.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55