Den salige George Haydock (~1557-1584)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige George Haydock ble født ca 1557 i Cottam Hall i Preston i Lancashire i England. Han fulgte sin far og sin bror til Douai i Flandern og studerte i Reims og i Roma, hvor han ble presteviet. Han vendte tilbake til England, men ble snart arrestert i St. Paul's Churchyard den 6. februar 1582. Han satt innesperret i Tower i over et år. Han ble avhørt i januar 1584 og henrettet for høyforræderi i Tyburn den 12. februar 1584 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», 27 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes på dødsdagen 12. februar.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55