Den hellige Gregor Illuminator (257-332)

Minnedag: 30. september

Den hellige Gregor Illuminator var biskop og martyr. Han regnes som apostel og vernehelgen for Armenia; han hjalp til med å befri Armenia fra perserne. Han kan minnes den 30. september.

av Webmaster publisert 07.10.1996, sist endret 28.11.2015 - 02:55