Den salige Giselbert av Cappenberg (1100-t)

Minnedag: 8. juni

Den salige Giselbert var tjener hos den salige grev Godfred av Cappenberg (1097-1127). Da Godfred gjorde om sitt slott Cappenberg nær Selm i Westfalen i Tyskland til et premonstratenserkloster og selv trådte inn i premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten, trådte Giselbert inn sammen med ham og ble legbror i ordenen.

Giselberts store velgjørenhet ble høyt skattet. Han døde en gang i første halvdel av 1100-tallet. Han æres som salig med minnedag 8. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55