Den salige Gomidas Keumurjian (1656-1707)

Minnedag: 5. november

Den salige Gomidas Keumurjian (1656-1707)

Den salige Gomidas Keumurjian (Kemurgian) ble født i 1656 i Konstantinopel (Istanbul) i Tyrkia. Hans foreldre var armenske, faren var en ansett handelsmann som etter en valfart til Jerusalem hadde latt seg vie til prest. Gomidas giftet seg som tyveåring med Huru, og etter at han var ferdig med utdannelsen, ble han i 1685 viet til prest i den armenske kirken. Han ble sendt til sognet St. Georg sør i byen. Her fikk han ry for både veltalenhet og genuin åndelighet og mangel på selvinteresse. Han fikk syv barn.

På slutten av 1600-tallet gjennomgikk det islamske Konstantinopel noe av en omveltning. Byen var et arnested for verdslig og kirkelig politikk, og bevegelsen innen kristne kretser til fordel for en gjenforening med Roma var ganske streng. Gomidas ble snart ledende i gjenforeningsbevegelsen, og som førtiåring konverterte han i 1696 sammen med hele familien og underkastet seg Roma. Som det var vanlig på den tiden, fortsatte han å gjøre tjeneste i St. Georg, og innen få år hadde fem av de tolv prestene der fulgt hans eksempel. Dette skapte stor misnøye blant de ortodokse, som klaget til de tyrkiske myndighetene.

Delvis takket være den overivrige aktiviteten til den franske ambassadøren kom det til en antikatolsk reaksjon blant de ortodokse armenerne, som snart førte til forfølgelse. Etter 1695 ble det vanskeligere for katolikkene, og Gomidas dro i eksil til det armenske klosteret St. Jakob i Jerusalem. Her støttet han det pro-katolske partiet og pådro deg fiendskapen til en viss Johannes av Smyrna.

Da Gomidas vendte tilbake til Konstantinopel i 1702 etter at den forfølgende armenske patriarken var død, fant han at den nye patriarken, Avedik, hadde utnevnt Johannes av Smyrna som sin vikar. Gomidas gikk i dekning inntil den nye patriarken ni måneder senere ble utvist av politiske grunner, men han hadde ikke før kommet ut fra sitt skjulested før patriarken vendte tilbake. Avedik ble anklaget for å være en «franker», det vil si latinsk katolikk eller utlending, og ble deportert til Kypros. Der fikk den franske ambassadøren ham kidnappet og ført til Frankrike.

Dette ukloke trekket skapte sterke antikatolske følelser i Konstantinopel, og de ortodokse overtalte snart de tyrkiske myndighetene til å gå til aksjon mot katolikkene. Gomidas, som var fysisk imponerende og ingen feiging, ble arrestert i fasten 1707 og ført for Ali Pasja, som dømte ham til galeiene. Venner kjøpte ham fri for en kort periode, og han fortsatte å preke gjenforening med Roma.

Nå hadde Johannes av Smyrna blitt armensk patriark, og etter påtrykk fra ham og armenske prester, ble Gomidas den 3. november arrestert på nytt. og stilt for retten, anklaget for å være franker og å ha stiftet opprør blant armenerne innenfor det tyrkiske riket. Saken ble overført til den viktigste kadi, Mustafa Kamal, som var muslimsk rettslærd og tilbøyelig til å dømme til fordel for Gomidas. Men til slutt bøyde han seg for presset fra armenerne med patriarken i spissen, som skaffet mange falske vitner som beskrev Gomidas som bråkmaker, franker og agent for fiendtlige vestlige makter, og han ga sin tillatelse til at Gomidas ble tatt med til fengselet.

Etter å ha tatt farvel med hustru og barn tilbrakte han natten i fengselet i bønn, og neste dag ble han ført til Gamle Seraglio i Konstantinopel. Han ble tilbudt friheten om han konverterte til islam, men dette avslo han. Da dømte Ali Pasja ham til døden. Han ble ført til henrettelsesstedet, og rekkefølgen på hendelsene er uvanlig lik Kristi lidelseshistorie. Etter å ha avvist en siste sjanse til å redde livet, ble han halshogd den 5. november 1707 i Parmark-Kapu i utkanten av Konstantinopel.

Siden det ikke kom noen katolsk prest for å gravlegge ham, ble dette oppdraget utført av gresk-ortodokse prester. Hans jordiske rester ble overført til Frankrike av franske utsendinger og bisatt i jesuittenes novisiatskapell i Lyon. Gomidas' mot hadde en dyp virkning på lengre sikt, og et århundre senere var det så mange katolske armenere i Konstantinopel at «katolsk» ble forstått som en av de armenske ritene.

Gomidas ble saligkåret som martyr den 23. juni 1929 av pave Pius XI (1922-39). Han var den mest lysende martyr siden tiden for de ikonoklastiske forfølgelsene og trolig den første kjente prestemartyr som ble fulgt til henrettelsesstedet av hustru og barn. En av Gomidas' sønner, som også het Gomidas, gikk i kongeriket Napolis tjeneste og tok navnet Cosimo do Carbognano, og noen ganger brukes det også på hans far. Hans minnedag er dødsdagen 5. november.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55