Den salige Gregor Khomysyn (1867-1947)

Minnedag: 2. april

Den salige Gregor Khomysyn (1867-1947)

Den salige Gregor Khomysyn [Khomyshyn] (Hryhorij, Hryhory) ble født den 25. mars 1867 i landsbyen Hadynkivtsi i oblast (distriktet) Ternopil i Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Etter sin utdannelse på seminaret i Lviv ble han presteviet den 18. november 1893, og deretter studerte han videre i Wien mellom 1894 og 1899 og tok en doktorgrad. I 1902 ble Gregor utnevnt til rektor for seminaret i Lviv av metropolitt Andreas Septyckyj [Sheptytsky] (Andrij), som ledet den ukrainsk-katolske Kirke fra 1901 til sin død i 1944.

I 1904 ble Gregor utnevnt til biskop av Stanislaviv (siden 1962 Ivano-Frankivsk) og bispeviet i katedralen St. Georg. I 1939 ble han arrestert for første gang av NKVD (forløperen til KGB). I april 1945 viet han den salige Johannes Slezyuk til sin koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett i tilfelle bolsjevikene kom til å arrestere eller drepe ham selv. Han ble arrestert for andre gang i april 1945 og deportert til fengslet Lukianivska i hovedstaden Kyjiv. Kort etter, den 2. juni 1945, ble biskop Johannes også arrestert og dømt til ti års deportasjon til en arbeidsleir i Russland.

Gregor døde den 17. januar 1947 på sykestuen i NKVDs fengsel i Kyjiv. Han var blitt torturert ved å bli slått halvt i hjel med bøker han selv hadde skrevet. Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 26.04.2019 - 14:04