Den salige Gregor Lakota (1883-1950)

Minnedag: 2. april

Den salige Gregor Lakota (1883-1950)

Den salige Gregor Lakota (Hryhorij) ble født den 31. januar 1883 i landsbyen Holodivka i oblast (distriktet) Lemkiv i Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Han studerte teologi i Lviv og ble presteviet i 1908 i byen Peremyshl (Przemysl). I 1911 tok han doktorgraden i teologi i Wien. I 1913 ble han professor ved det ukrainske seminaret i Peremyshl, og senere ble han dets rektor.

Den 16. mai 1926 ble han bispeviet og utnevnt til hjelpebiskop av Przemysl (som nå var blitt polsk). Den 9. juni 1946 ble han arrestert og fikk ti års fengsel. I eksil i Vorkuta i Russland utmerket han seg ved sin store menneskelighet, sin ydmykhet og sitt ønske om å ta på seg det vanskeligste arbeidet og å gjøre de utålelige leveforholdene lettere for andre. Han døde som martyr for sin tros skyld den 12. november 1950 i landsbyen Abez i Vorkuta.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55