Den hellige Gillebert av Limerick ( -1140)

Minnedag: 4. februar

Den hellige Gillebert av Limerick ble utnevnt til apostolisk delegat til Irland omkring 1106 (eller litt tidligere), etter det man kan slutte av et brev han sendte til den hellige erkebiskop Anselm av Canterbury. Sammen med de hellige Malchus av Waterford og Ceallach av Armagh igangsatte den hellige Gillebert reorganiseringen av den kirkelige struktur i Irland fra moastisk til biskoppelig styre. Gillebert huskes også for sitt skriv De statu ecclesiae, som lanserer nyorganiseringen av kirken i Irland i bispedømmer og sogn, og som gikk inn for en ensartet liturgi. Dette prosjekt ble støttet av den Øverste Konge Murcertach på synoden i Cashel - og det var da han overdro den berøkte Cashel-stenen til Kirken. På nasjonalsynoden i Rath Breasel i 1110 ble Irland inndelt i 24 bispedømmer, og i 1162 innførte den hellige erkebiskop Gelasius en uniform liturgi for hele Irland.

av Webmaster publisert 04.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55