Den hellige Gregor Makar

Minnedag: 16. mars

Den hellige Gregor Makar skal ha vært en armensk munk og biskop av Nikopolis. Han måtte flykte fra sin bispestol, og vandret over hele Europa til Frankrike. I Pithiviers i bispedømmet Orleans slo han seg ned som eneboer, og ble høyt akter for sine botsøvelser og for de mirakler som skjedde rundt ham. Minnedag 16. mars.

av Webmaster publisert 03.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55