Den salige Gabriel Maria Allegra (1907-1976)

Minnedag: 26. januar

Den hellige Gabriel Maria (it: Gabriele) ble født som Giovanni Stefano Allegra den 26. desember 1907 i San Giovanni La Punta i provinsen Catania på øya og regionen Sicilia i Sør-Italia. Fødselen ble registrert på registerkontoret først den 2. januar 1908. Han var den eldste av åtte barn av ydmyke katolske foreldre. Han mottok dåpen den 5. januar 1908, Han mottok konfirmasjonens sakrament og sin første hellige kommunion den 24. desember 1916.

Giovanni Allegra var en varm og glad gutt som lett fikk venner både blant barn og voksne, alltid smilende og vennlig. Han fikk en grundig kristen utdannelse fremfor alt fra sin mor, en flittig leser av evangeliet og helgenbiografier. På skolen var han den beste i klassen, og han var den fremste altergutten i kirken hvor han ministrerte i messen hver dag. Han var bare ti år gammel da han ga uttrykk for et ønske om å bli fransiskaner.

Så den 14. desember 1918 gikk han inn i Det serafiske kollegiet i klosteret San Biagio i Acireale i provinsen Catania, to uker før sin elleveårsdag. Ved avslutningen av gymnaset begynte han den 13. oktober 1923 på sitt novisiat, nesten seksten år gammel, og med fest i hjertet ble han ikledd fransiskanernes (Ordo Fratrum Minorum – OFM) ordensdrakt i kirken San Vito i Bronte i provinsen Catania, i vulkanen Etnas skråninger. Samtidig fikk han det nye navnet fra («bror») Gabriel Maria.

Etter novisiatet avla han sine første løfter den 19. oktober 1924. Som nittenåring ble han i september 1926 sendt til instituttet Antonianum i Roma for å delta på kurs i teologi og forberede seg på å bli misjonær i Kina. Mens han var der, feiret de i 1928 600-årsdagen for Johannes av Montecorvinos død. Han var fransiskaner, misjonær i Kina og den første biskopen der, og han gjorde den første oversettelsen av Bibelen til kinesisk.

Etter tre års studier ble fra Gabriel Maria ordinert til diakon i 1929 og avla sine høytidelige løfter den 25. juli 1929. Han forberedte seg deretter til prestevielsen med seriøse studier og intens fromhet. Han uttrykte ønske om å reise tidlig til Kina som misjonær, og dette ønsket ble støttet av hans overordnede. Den 20. juli 1930 ble han presteviet i kapellet i Collegio Leoniano i Roma. Deretter reiste han hjem til Sicilia, hvor det ble holdt en stor fest i familien på hans fødested. Deretter dro han til ordensgrunnleggerens fødeby Assisi i regionen Umbria og La Verna i provinsen Arezzo i regionen Toscana, stedet hvor Frans av Assisi mottok stigmata.

På høytiden for Marias opptakelse i himmelen den 15. august 1930, i en av sine første messer, ba p. Gabriel Maria Vår Frue om å hjelpe ham med det formål å oversette Bibelen til kinesisk. Deretter dro han til Roma for å forberede seg på livet som misjonær i Kina. Han påbegynte studier i missiologi og Den hellige skrift.

Den 31. mai 1931 forlot han som misjonær for Kina og var blant hans viktigste formål å oversette Bibelen til kinesisk. Allerede den 3. juli 1931 var han i Hankou i Kina, og den 20. juli 1931 ankom han Hengyang. Han begynte med grundige og lidenskapelige studier i kinesisk og Den hellig skrift. Fire måneder senere utøvde han allerede sitt apostolat blant det kinesiske folket: han døpte, hørte skriftemål, feiret Den hellige messe, prekte og ga katekese på kinesisk, som om det var hans første språk. I 1932, i en alder av 25, var han allerede rektor for gutteseminaret i Hengyang, et embete han hadde i syv år. Selv om han viet seg til formasjonen av sine seminarister med en fars hjerte, forble han trofast til sitt formål: å oversette den katolske Bibelutgaven til kinesisk.

Dette enorme arbeidet begynte den 15. september 1935, festen for Marias smerter. Fra denne dagen studerte han og skrev artikler om bibelske temaer, reiste og sluttet kontakter med bibelforskere, lingvister, eksperter av alle slag, spesielt med Guds menn, for å fullføre bedriften. Han reiste ofte til Roma og Det hellige land for å studere og dokumentere grundig. Selv ikke krigsårene mellom slutten av 1930-tallet og begynnelsen av 1940-tallet eller Maos kommunistiske revolusjon i Kina, som skapte uendelige problemer, kunne stoppe hans arbeid. I oversettelsen av Bibelen til kinesisk fikk han hjelp fra biskop Raffaelangelo Palazzi (1886-1961), apostolisk vikar (1930-46) og biskop av Hengyang (1946-51).

Til og med pave Pius XI (1922-39) ble den 7. mars 1938 informert av den apostoliske vikaren i Hengyang om p. Gabriel Allegras arbeid. Paven svarte: «Fortell denne pateren at ‘nihil est impossibile oranti, studenti et laboranti’ (Ingenting er umulig for den som ber, studerer og arbeider). Fortell ham at han vil måtte lide mye, men ikke bli deprimert og arbeide konstant. Jeg vil ikke se dette arbeidet ferdig på jorden, men fra himmelen vil jeg be for ham». Paven døde elleve måneder senere, den 10. februar 1939.

På en reise i Kobe i Japan i 1940 møtte han for første gang Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881-1955). Årene etter Andre verdenskrig var fulle av arbeider. Den 21. november 1944 var han ferdig med oversettelsen av hele Det gamle testamente og begynte å tenke på å skape stabilitet i sitt arbeid. Sammen med noen kinesiske medbrødre, lingvister og teologer grunnla han den 2. august 1945, festen for Madonna degli Angeli, et bibelstudium i Beijing (Studium Biblicum Franciscanum) knyttet til det lokale katolske universitetet. Men han ble tvunget til å stenge studiet i 1948 på grunn av den fremgangen kommunistenes hær hadde. I oktober 1949 erobret kommunistene under Mao Zedong makten.

Allegra overførte da bibelstudiet fra Beijing til Hong Kong. Han flyttet deretter permanent til Hong Kong i 1950. Etter å ha mottatt ham i audiens, ga den ærverdige pave Pius XII (1939-58) ham et betydelig tilskudd for å utvide arbeidet. I 1955, da han feiret 25-årsjubileet for sin prestevielse, ble han tildelt en grad i teologi ved Det pavelige ateneum Antonianum i Roma (nå pavelig universitet) i nærvær av høytstående representanter for Kirken og staten. Før p. Allegra dro tilbake til Kina, møtte han p. Luigi Sturzo (1871-1959), sosiolog og politiker, som sa til ham: «De villedende ideene (om kommunisme) må bekjempes med de korrekte ideene, med sannheten».

Da Gabriel kom tilbake til Kina, gjenopptok han oversettelsen av Det nye testamente og grunnla et sosiologisk studium i Singapore for å vise, med kultur og sivilt engasjement, hvordan Kirkens sosiallære – Jesu evangelium – svarer tilstrekkelig og definitivt som ingenting annet til alle menneskers og samfunnets problemer og løser dem i Guds lys. I Singapore skrev og publiserte p. Allegra to verdifulle sosiologiske avhandlinger: De doctrina sociali christiana («Den kristne sosiallære») og Tractatus de Ecclesia et Statu («Traktat om kirke og stat»).

Han var nå kjent i fransiskanerordenen og i hele Kirken. I disse årene kom en etter en av bøkene i Det nye testamente ut på kinesisk, fra evangeliene til Apokalypsen. Hele prosjektet var til slutt fullført den 2. august 1961. I 1968 ble en populær utgave i et eneste bind trykt. I 1975 ga han ut en Bibelordbok på kinesisk, og han fikk tittelen «Kinas St. Hieronymus». P. Gabriele Allegra hadde aldri spart seg: fra sin prestevielse, uten noen gang å stoppe en dag, fortsatte han å studere, skrive og oversette, og på samme tid veiledet han sjelene til de unge seminaristene i hans orden som rektor og spiritual, sine medbrødre med kurs og åndelige øvelser i Kina, Korea og Japan og deretter i Italia.

Han publiserte også oversettelser til kinesisk av de mest kjente pavelige dokumentene fra Leo XIII (1878-1903) til den hellige Paul VI (1963-78). Hans kjærlighet til Kina kom også til uttrykk i tjenesten for de spedalske og i venerasjonen for og bevaring av relikviene fra de martyrdrepte helgenene i Kina, som den hellige Antonius Fantosati.

Gabriel Allegra døde den 26. januar 1976 i et nakent rom på et sykehus i Hong Kong (nå i Kina), bare 68 år gammel. Hans relikvier æres i kirken San Biagio i Acireale i provinsen Catania. Den 14. januar 1984 ble hans saligkåringssak åpnet i Hong Kong av byens biskop (1975-2002), kardinal John Baptist Wu (1925-2002). Den 15. desember 1994 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 23. april 2002 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret den 29. september 2012 av pave Benedikt XVI (2005-13) i katedralen i Acireale. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Gabriels minnedag er dødsdagen 26. januar.

Kilder: Benedictines (3), Heiligenlexikon, santiebeati.it, it.wikipedia.org, nominis.cef.fr, ofm.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. mai 2020

av Per Einar Odden publisert 31.05.2020, sist endret 31.05.2020 - 12:23