Den hellige Gorgonius av Roma (d. ~290)

Minnedag: 9. september

Skytshelgen for Minden i Westfalen; for notarer

Den hellige Gorgonius levde i Roma på slutten av 200-tallet. Han er en av de mest kjente martyrskikkelsene, men vi vet nesten ingenting om ham. Sannsynligvis døde han for sin tros skyld rundt år 290 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) og hans medkeiser i vest, Maximian Herculeus (286-305). Det eneste vi vet, er at han ble gravlagt en 9. september på en tidlig kristen kirkegård, Marcellinus og Peter-katakomben, også kjent som Inter duas lauros («mellom de to laurbærtrær») ved Via Labicana (Lavicana), og han nevnes allerede i martyrfortegnelsen Depositio Martyrum fra 354. Den hellige pave Damasus I (366-84) skrev et epitaf om Gorgonius, noe som indikerer en svært tidlig kult.

Men ifølge legenden, som gjentas i Martyrologium Romanum, skal Gorgonius ha vært hoffmann hos keiser Diokletian i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia). Han og kollegaen Dorotheos falt imidlertid i unåde da de protesterte mot torturen av en kristen ved navn Peter, og de ble arrestert. Legenden forteller at Peter først ble hudflådd så kjøttet løsnet fra beina, deretter ble hans sår overhelt med eddik og salt og til slutt ble han grillet langsomt over en rist til han døde. Gorgonius' legeme ble senere tatt med til Roma.

På 700-tallet fikk den hellige biskop Chrodegang av Metz (ca 715-66) relikvier av ham av den hellige pave Paul I (757-67) og overførte dem til det berømte benediktinerklosteret Gorze ved Metz i Lorraine, som deretter til ære for ham ble kant Monasterium Sancti Gorgonii (Saint-Gorgon). Mange franske kirker fikk deler av helgenens relikvier fra Gorze, men de fleste av disse relikviene gikk tapt i de generelle plyndringene i Den franske revolusjon. På 900-tallet kom noen relikvier til Minden i Westfalen, som utnevnte Gorgonius til sin skytshelgen. Byens domkirke bærer fortsatt hans navn.

Historien over er en forveksling med de hellige Gorgonios, Peter og Dorotheos som ble drept i Nikomedia i 303. Det er nesten sikkert den hellige martyrologisten Ado av Vienne som har ansvaret for forvekslingen, og han ble fulgt av Usuard og den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, da han reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet.

Gorgonius' minnedag er 9. september og hans navn står i Martyrologium Romanum og Sarum-missalet. På grunn av de sparsommelige opplysningene om ham ble hans minnedag ved kalenderrevisjonen i 1969 strøket fra Kirkens generalkalender og henvist til lokale og spesielle kalendere. Han fremstilles som ridder i rustning, oftest med sverd og skjold. I Metz feires hans translasjonsfest den 12. mars, i Minden den 11. mars.

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 01.10.2018 - 18:51