Den hellige Grata av Bergamo (300-t)

Minnedag: 1. mai

Den hellige Grata av Bergamo (300-t)

Den hellige Grata var datter av den hellige hertug Lupo av Bergamo og hans hellige hustru Adelaide. Hun ble ikke kristen før etter at ektemannen døde, og da omvendte hun sine foreldre. Hun fikk ry som en hellig kvinne i Bergamo, spesielt på grunn av sin nidkjærhet i å passe på at martyrene fikk en kristen begravelse.

Det blir sagt at hun pakket inn det avhogde hodet av den hellige martyren Alexander, en av soldatmartyrene fra Den tebanske legion, i en serviett og høytidelig gravla hans jordiske rester. Etter farens død styrte hun Bergamo med visdom og velgjørenhet.

Men bevisene for hennes liv er svært selvmotsigende. Hun levde enten på 300-tallet eller på 700-tallet. Hennes minnedag er 1. mai. I bergamesisk kunst avbildes hun som en enke som bærer Alexanders hode. Noen ganger er foreldrene med på bildet.

I noen versjoner av historien hadde hun hjelp av sin søster, den hellige jomfrumartyren Asteria, i gravleggingen av Alexander.

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55