Den hellige Gregor av Fragalate og to ledsagere (400-t)

Minnedag: 18. juni

Den hellige Gregor levde på 400-tallet og var biskop i Nord-Afrika. Under vandalenes forfølgelser i første halvdel av 400-tallet ble han fordrevet fra Afrika sammen med erkediakonen Demetrius og abbeden (hegumen) Calogerus. De dro da til Sicilia i Sør-Italia og bosatte seg i eller bygde klosteret Fragalate ved San Marco i bispedømmet Messina.

Gregor og Demetrius forkynte Guds Ord for hedningene som bodde i omegnen, men for det ble de drept. Calogerus gravla dem i deres kloster. Han skal ha levd ennå lenge og måtte gjennomgå flere forfølgelser for sin tros skyld, men han skal også ha utført mange mirakler. Etter hans død ble han gravlagt i det samme klosteret, hvor alle tre æres som skytshelgener. Hos bollandistene finner vi et officium for dem på gresk. Deres minnedag er 18. juni.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04